Loading

Бизнес

„Трейс Рисорсиз“ участва при решаване на ключови въпроси за оползотворяване на водите в община Брезник

Компанията осигурява експертна и финансова помощ в изпълнение на поет ангажимент към местната общност

Реконструиране водопровода на минерален извор „Желязната вода“

Шест фирми искат да вземат на концесия брезнишкия язовир „Завала”

 Офертите им с предложения ще бъдат отворени днес. Това ще стане в заседателната зала на общината на открито заседание на ресорната комисия.

Филип Аврамов ще представя в община Брезник последиците от промените в климата

Тази и идната седмица известният комик Филип Аврамов ще гостува в община Брезник, където заедно с експерти по климатичните изменения ще проведе в две издания хумористично-образователната беседа „В крак с климата”. Представленията ще се състоят както следва:

- 25 октомври 2014 (събота), 11:00 ч. - с. Ноевци – читалище „Пробуда”

Конкурсът за най-оригинална мартеница и мартенски сувенир завърши успешно

Проведеният в периода 20.02 – 17.03.2014 г. първи конкурс за „Най-оригиална мартеница и мартенски сувенир“ се радва на широк интерес сред местната общественост.

Сурвакарите ще гонят злото, а инспекторите нередовни кебапчийници

На сайта си Община Брезник е публикувала писмо от "агенция по храните", които заедно с представител на общината ще упражняват контрол върху заведенията, скарите и кебапчийниците в града по време на официалните сурвакарски празници на 18 и 19 януари.

Ученици от ПГСС "Н.Вапцаров" практикуват туризъм по проект

Ученици от 12-ти клас на Професионална гимназия по селско стопанство "Н.Вапцаров" - гр.

РИОСВ-Перник: ще има ли златна мина в Брезник

Решението дали в Брезник ще бъде позволено разработването на златна жила и добив на злато, което РИОСВ-Перник трябва да обяви официално, все още не е известно на широката общественост. Още във вторник, 26 февруари, РИОСВ взе решение по инвестиционния проект, но тогава от ведомството съобщиха, че официално оповестяване на решението ще има след три дни т.е. на 1 март 2013.

Становище на "Трейс Рисорсиз" ЕООД относно протест срещу реализация на проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД би желал да представи позицията си по повод проведения протест na 26.02.2013 г. пред РИОСВ гр. Перник.

“Напоителни системи” започна изваждане на старите тръби за напояване в брезнишкото село Бегуновци.

Недоволни са   местните 120 души. Те твърдят, че не са били уведомени за акцията и настояват помпената станция в селото, която е строена с доброволен труд да бъде възстановена.

За да успокои местните в Бегуновци е областният управител на Перник Иво Петров.

Къмпинг и паркинг за каравани ще бъде изграден в брезнишкото село Конска.

Комплексът ще бъде разположен върху 6,5 декара площ собственост на столичанина Генко Митров.

Язовир Конска - на концесия

На заседанието си на 21 юни минипарламента в Брезник реши да възложи на кмета да да предприеме необходимите действия по прекратяване на договора за отдаване на язовир „Конска" под наем и отдаването му на концесия на основание чл. 17 ал. 11 т. 2 от Закона за концесиите в зависимост от резултатите от подготвителния етап.

Източник: breznik.info

Писмо до Кмета на Община Брезник от Асарел Медет

Относно: Процедури по ОВОС и ОС на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ - метални полезни изкопаеми - златосъдържащи руди от площ „Брезник", находище „Милин камък", землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник

Разпространи съдържание