Loading

В Брезник се проведе информационна среща за популяризиране на възможностите за обучение и успешна кариера в минното дело

 

На 25.06.2013 год. „Трейс рисорсиз“ ЕООД организира информационна среща „Обучение и кариерни възможности в минното дело“. В малкия салон на читалище „Просвещение 1870“ пред брезничани бяха представени основните мерки, които компанията предвижда да изпълни в следващите няколко години, за да осигури кадри с необходимата минна квалификация за реализацията на проекта си за добив и преработка на златосъдържащи руди в местността Милин камък, гр. Брезник, в изпълнение на поетия ангажимент към хората от община Брезник да бъдат наемани на работа с приоритет.

Ваня Денева – управител на „Трейс рисорсиз“ ЕООД представи основните акценти в програмата за подготовка и привличане на местни кадри. Компанията предвижда да подпомага обучения на хора от община Брезник с основно, средно и висше образование. Тя подчерта, че при стартиране на работата на минно-обогатителния комплекс ще бъде предложена работа на всеки успешно завършил обученията.

На събитието присъстваше и директорът на ПГЕМП „Христо Ботев“ - Перник Соня Милкова. Тя обяви, че от месец септември в Брезник стартира задочно обучение по две минни специалности – минна електромеханика и добивни и строителни минни технологии и призова гражданите активно да се възползват от шанса си. „Ние искаме да обучаваме минни специалисти и ще направим всичко възможно да организираме занятията и изпитите, така че на вас да ви е удобно!“

През целия месец юли, Информационният Център на „Трейс рисорсиз“ ЕООД в Брезник ще приема документи за кандидатстване на желаещите. Осигурени са всички необходими помагала и материали. Обучаемите, които имат успех над 4.00 ще получават стипендии. Обучението е с продължителност 4 години, като през годината ще има 3 сесии, всяка от които с продължителност 3 седмици.  Мястото за провеждане на занятията е ПГСС „Никола Вапцаров“ - Брезник.

На хората от Брезник, които имат завършено средно образование, компанията предлага курсове в Центрове за професионално обучение. Курсовете ще се провеждат през следващите няколко години.

Интерес сред младежите предизвика възможността за включване в стипендиантски програми за студенти, които са избрали да се обучават в Минно-геоложкия университет и геолого-географския факултет на Софийски университет. Веднага след събитието няколко кандидат-студента посетиха информационния център, за да получат допълнителна информация за специалностите, по които ще бъдат отпуснати стипендии от тази есен и условията за получаването им.

Основната цел на инициативата е да се създадат  възможности  за повишаване на квалификацията и професионално развитие от гражданите на община Брезник и да се насърчи техния активния интерес. При успешна реализация на планираните дейности, компанията ще осигури необходимите за работата си местни кадри, а очакваният ефект за общината ще бъде намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт.

 

Повече информация на  http://www.thrace-resources.com/news/company