Loading

Блог Трейс Рисорсиз ЕООД

„Трейс Рисорсиз“ участва при решаване на ключови въпроси за оползотворяване на водите в община Брезник

Компанията осигурява експертна и финансова помощ в изпълнение на поет ангажимент към местната общност

Реконструиране водопровода на минерален извор „Желязната вода“

Конкурсът за най-оригинална мартеница и мартенски сувенир завърши успешно

Проведеният в периода 20.02 – 17.03.2014 г. първи конкурс за „Най-оригиална мартеница и мартенски сувенир“ се радва на широк интерес сред местната общественост.

Положително решение по ОВОС за проект БРЕЗНИК

На 05.03.2013г РИОСВ-Перник излезе с Решение по оценка на въздействието на околната среда, с което одобрява осъществяването на инвестиционното предложение добив и преработка на златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“ с  Въз

Становище на "Трейс Рисорсиз" ЕООД относно протест срещу реализация на проект за добив и преработка на златосъдържащи руди от

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД би желал да представи позицията си по повод проведения протест na 26.02.2013 г. пред РИОСВ гр. Перник.

Разпространи съдържание