Loading

„ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЩЕ ДАРИ СРЕДСТВАТА ОТ СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО НА УЧИЛИЩЕ В БРЕЗНИК

 

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД, което има разрешително за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми на територията на община Брезник от май 2004 г., ще дари над 10 000 лева на местното СОУ „Васил Левски“. Средствата са в пълния размер на сумата, която дружеството следва да получи от „АСРО – ЕМ – Асенови сие“ СД - гр. Брезник и Сдружение за аграрни екологични проекти „Гео“ - гр. София по образуваното изпълнително дело за събиране на разноските по административните дела, които наскоро приключиха успешно за компанията.

Парите ще се оползотворяват целево за разрешаване на належащи материални нужди на училището в Брезник, като осигуряване на топла вода за училищните тоалетни, изграждане на цялостна система за видеонаблюдение на територията на училището и ремонт на класни стаи. Така „Трейс Рисорсиз“ ЕООД още веднъж потвърждава своето намерение да подкрепя местното развитие последователно, отговорно и съпричастно с грижа за хората, природата и обществото.

 

Припомняме, че на 28.10.2014 г. на съдебно заседание на Върховен административен съд на Република България беше потвърдено и оставено в сила Решение на Административен съд - Перник, образувано по касационни жалби на „АСРО – ЕМ – Асенови сие“ СД - гр. Брезник и Сдружение за аграрни екологични проекти „Гео“ -           гр. София, срещу инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“, община Брезник, област Перник“. Oтхвърлени са окончателно жалбите на жалбоподателите, които бяха разгледани по същество и определени като неоснователни по всички направени възражения с обстойно изложение на мотивите. Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване, като по този начин се дава зелена светлина за придобиване на концесия и реализация на проекта.