Loading

Община Брезник стартира проект за предоставяне на услугата "Домашен помощник"

Община Брезник стартира проект „Социална услуга „Домашен помощник" в Община Брезник".
Проектът е на обща стойност 136708.36 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". Схемата включва дейностите „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител е Община Брезник в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания" - София.
Продължителността на разработката е 14 месеца, а услугата ще се предоставя в продължение на 12 месеца.
Проектът цели повишаване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на благоприятни условия за социално включване и предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда. 
Чрез включените дейности се цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване, посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда. Чрез провеждане на въвеждащо и последващи надграждащи обучения домашните помощници ще придобият знания, умения и повишаване на мотивацията за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда. Проектът е предпоставка за създаване на нови работни места и разширяване на териториалния обхват на предоставяните социални услуги в община Брезник.
В рамките на настоящото проектно предложение, на територията на община Брезник, е включена целева група, обхващаща самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини, както и хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.
Първите два месеца от старта на проекта са предвидени за организация и обучение на домашните помощници. От нея ще се възползват 44 потребителя - хора с увреждания, социално слаби семейства и самотно живеещи стари хора от град Брезник и 4 села от общината, които не са в състояние сами да организират бита и поддържането на хигиената в дома си. Както и невъзможността сами да се справят с ежедневни нужди и потребности. За тях ще се грижат 22 домашни помощници.
Домашните помощници ще се грижат за текущото почистване на дома на обгрижваното лице, ще помагат за приготвяне или доставяне на храна, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на съответното лице. Всеки домашен помощник ще обгрижва 2 лица по предварително утвърден график.
Одобрените домашни помощници ще бъдат наети за периода от 01 март 2011 до 01 март 2012 година.
Успешното изпълнение на проекта ще благоприятства подобряването на качеството на живот, намаляването на социалната изолация и в последствие подобреното участие на хората в неравностойно положение в обществения живот. 

Реализацията на проекта ще доведе до създаване на нови работни места и достъп до обучение, постигайки повишена адаптивност на заетите в съответствие с предвидените приоритетни направления по настоящата оперативна програма.

Не е Гинка, но явно персонала

Не е Гинка, но явно персонала и е за смяна.

Гинке, разпознахме те,ти

Гинке, разпознахме те,ти често храниш персонала си и с някои други части от тялото си.

Стига сте яли гъза ни Гинка,

Стига сте яли гъза ни Гинка, тя е един добър и честен човек. Не я намесвайте излишно във вашите клюки.

Стига сте яли гъза ни Гинка,

Стига сте яли гъза ни Гинка, тя е един добър и честен човек. Не я намесвайте излишно във вашите клюки.

Ма какво общо има Бойко

Ма какво общо има Бойко Борисов и тая простакела главната , тя едва смогваше с работата в ДСК, сега главна божеееееееееееее,Ще назначи щерка си , ще назначи майка си и всички, в нея ножа в нея сиренето, ама още малко.Ако не е Катя да и върши работата тая гъргутица ще е главна друг път.

Точно така - такъв е

Точно така - такъв е принципът.Какво значение има коя е -важното да е роднина,приятелка,абе наш човек.Какви ти конкурси за разни длъжности,само главоболия.Така,тихомълком,е най-добре-докато се усетят останалите,мястото е заето.Той,Бойко Борисов, мести митничарите както му е удобно,та защо и тук да не се използва същият принцип.Госпожата носи финансова отговорност за цялата община,може да назначи дъщеря си.Е,и този,който командва и движи нещата зад кулисите,е казал “да“.

Не ни натрапвай своето

Не ни натрапвай своето мнение, сигурно си същата кариеристка като първанова, щом така мислиш.

Не съм Първанова, говоря по

Не съм Първанова, говоря по принцип! Не защитавам никого, ама такива дето все са много "праведни" при първия удобен случай, не пропускат да се подредят! Днеска е Първанова, утре ще е Драганова, Петканова или някоя от вас! И ще действа по същия начин!

Да госпожо Първанова

Да госпожо Първанова

Няма конфликт, има

Няма конфликт, има интереси!
А Вие от любов към Родината и родния град, разбира се, никога не бихте уредили децата си ! По-скоро ще уредите някое чуждо, а вашите ще стоят без работа, нали?!