Loading

Община Брезник стартира проект за предоставяне на услугата "Домашен помощник"

Община Брезник стартира проект „Социална услуга „Домашен помощник" в Община Брезник".
Проектът е на обща стойност 136708.36 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". Схемата включва дейностите „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител е Община Брезник в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания" - София.
Продължителността на разработката е 14 месеца, а услугата ще се предоставя в продължение на 12 месеца.
Проектът цели повишаване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на благоприятни условия за социално включване и предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда. 
Чрез включените дейности се цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване, посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда. Чрез провеждане на въвеждащо и последващи надграждащи обучения домашните помощници ще придобият знания, умения и повишаване на мотивацията за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда. Проектът е предпоставка за създаване на нови работни места и разширяване на териториалния обхват на предоставяните социални услуги в община Брезник.
В рамките на настоящото проектно предложение, на територията на община Брезник, е включена целева група, обхващаща самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини, както и хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.
Първите два месеца от старта на проекта са предвидени за организация и обучение на домашните помощници. От нея ще се възползват 44 потребителя - хора с увреждания, социално слаби семейства и самотно живеещи стари хора от град Брезник и 4 села от общината, които не са в състояние сами да организират бита и поддържането на хигиената в дома си. Както и невъзможността сами да се справят с ежедневни нужди и потребности. За тях ще се грижат 22 домашни помощници.
Домашните помощници ще се грижат за текущото почистване на дома на обгрижваното лице, ще помагат за приготвяне или доставяне на храна, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на съответното лице. Всеки домашен помощник ще обгрижва 2 лица по предварително утвърден график.
Одобрените домашни помощници ще бъдат наети за периода от 01 март 2011 до 01 март 2012 година.
Успешното изпълнение на проекта ще благоприятства подобряването на качеството на живот, намаляването на социалната изолация и в последствие подобреното участие на хората в неравностойно положение в обществения живот. 

Реализацията на проекта ще доведе до създаване на нови работни места и достъп до обучение, постигайки повишена адаптивност на заетите в съответствие с предвидените приоритетни направления по настоящата оперативна програма.

Брезник е един прекрасен,чист

Брезник е един прекрасен,чист и уютен град,в който живее неблагодарното племе брезничани,мрънкащи,лаещи и пискащи.Тук няма никакви проблеми/и в околните села също/,всички имат работа,взимат високи заплати и вместо да се радват на красивите пейзажи,драскат по сайтовете.Недейте така,никакви критики,само ръкопляскане.

У нас завистта и злобата са

У нас завистта и злобата са също толкова безкрайни, колкото глупостта.

СИГУРНО ПЪК ПРЕДИ МИЛЕНКОВ И

СИГУРНО ПЪК ПРЕДИ МИЛЕНКОВ И ЛАЗАРОВ ОБЩИНАТА И ГРАДА БЯХА СЛЪНЦЕ. ВМЕСТО ДА ТЪРСИТЕ ВСЕ ВИНОВНИ СЕ ОПИТАЙТЕ И ВИЕ ДА НАПРАВИТЕ НЕЩО, ЗАЩОТО С ПИСАНЕ НИЩО НЕ СТАВА, А ТРЯБВА И РАБОТА. А по принцип брезничани са неблагодарно племе, такаче каквото и да се направи все не им е удобно.

Псетата си лаят, а кервана си

Псетата си лаят, а кервана си върви. Мърсите хубавия сайт, качете снимка с хубав пейзаж от града, разкажете някоя хубава история или кой има рожден ден днес. Може ли да е такъв облика на Брезник? Я вижте на Сурова, колко хубави сте! Администратора да изтрие всички коментари, които грозят града и могат да накарат случайния посетител да не стъпи в този град никога. Болни мозъци!

Анонимко Брезнишки

Звучи като мъдра мисъл без

Звучи като мъдра мисъл без смисъл.А каква е същността на проблема и кои са наболелите теми?

Наболелите теми понякога се

Наболелите теми понякога се използват,като оправдание,за да се отклони вниманието от същността на ПРОБЛЕМА

Лазаров затри общината. Хора,

Лазаров затри общината. Хора, вижте какво се случва около вас. Брезник се превърна в село - без нормални пътища, без транспорт, без работа, без нормално образование и здравеопазване. За всичко това са отговорни Лазаров и Миленков.Миленков е безгласна буква - Лазаров си играе неговите игри. Не го е срам, че хората мизерстват - пълни си той джобчетата и ни се присмива.

Да, бе! Тая пиявица! Само

Да, бе! Тая пиявица! Само личната полза е важна! Иска му се още да гребе, ама май за него че свърши! Ред е на други!

Верно захване ли се го върши.

Верно захване ли се го върши. Ама какво се захваща да върши-там където има парички и знае че процент е за него. Що се не захване нещо да прави без да е в ползу роду. Не бъдете наивни.....

Глупости, Лазаров е пич.

Глупости, Лазаров е пич. Захване ли се с нещо го върши.Много не могат с него.Така, че и на мене не ми се иска, обаче така ще стане."Вервайте ми". Айде, лека нощ.