Loading

Община Брезник стартира проект за предоставяне на услугата "Домашен помощник"

Община Брезник стартира проект „Социална услуга „Домашен помощник" в Община Брезник".
Проектът е на обща стойност 136708.36 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". Схемата включва дейностите „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител е Община Брезник в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания" - София.
Продължителността на разработката е 14 месеца, а услугата ще се предоставя в продължение на 12 месеца.
Проектът цели повишаване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на благоприятни условия за социално включване и предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда. 
Чрез включените дейности се цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване, посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда. Чрез провеждане на въвеждащо и последващи надграждащи обучения домашните помощници ще придобият знания, умения и повишаване на мотивацията за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда. Проектът е предпоставка за създаване на нови работни места и разширяване на териториалния обхват на предоставяните социални услуги в община Брезник.
В рамките на настоящото проектно предложение, на територията на община Брезник, е включена целева група, обхващаща самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини, както и хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.
Първите два месеца от старта на проекта са предвидени за организация и обучение на домашните помощници. От нея ще се възползват 44 потребителя - хора с увреждания, социално слаби семейства и самотно живеещи стари хора от град Брезник и 4 села от общината, които не са в състояние сами да организират бита и поддържането на хигиената в дома си. Както и невъзможността сами да се справят с ежедневни нужди и потребности. За тях ще се грижат 22 домашни помощници.
Домашните помощници ще се грижат за текущото почистване на дома на обгрижваното лице, ще помагат за приготвяне или доставяне на храна, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на съответното лице. Всеки домашен помощник ще обгрижва 2 лица по предварително утвърден график.
Одобрените домашни помощници ще бъдат наети за периода от 01 март 2011 до 01 март 2012 година.
Успешното изпълнение на проекта ще благоприятства подобряването на качеството на живот, намаляването на социалната изолация и в последствие подобреното участие на хората в неравностойно положение в обществения живот. 

Реализацията на проекта ще доведе до създаване на нови работни места и достъп до обучение, постигайки повишена адаптивност на заетите в съответствие с предвидените приоритетни направления по настоящата оперативна програма.

Какво БКП бе? БКП грънци да

Какво БКП бе? БКП грънци да яде пред хищната хиена Лазаров! Той че се закачи сега за печеливша карта и че го гледате още четри години на бял кон.

Ха дано не са вицове, а

Ха дано не са вицове, а истина, ама има ли алтернатива друг освен БКП в Брезник

Това не са вицове, това са си

Това не са вицове, това са си истини. Явно на някой му пречат коментарите.

Не е лошо вицовете да ги

Не е лошо вицовете да ги публикувате на първа страница, че да ги прочетат повече хора!

Здрасти Жоре, аз съм мама

Здрасти Жоре, аз съм мама Божка. Имам ена новина- знаеш ли кой ще купува през ноември или декември Уоко Мездра. Епа госпожа П....... защото тогава ще е безработна и ще прави бизнес. Трябва да вложи заделените пари от общината и горското.

Здрастииииии! Ас съм Жоро

Здрастииииии! Ас съм Жоро Бекъма. Искам клюки.

Абе вие нямате ли си друга

Абе вие нямате ли си друга работа та обсъждате непрекъснато някой.Да ще се уреждат близки и на Първанова и на други дето са на такива места служители, та нима ако вие сте на такава длъжност няма да уредите работа на свой близък.ХОРА помислете и след това критикувайте, и Катя по- горе се е изказала много точно.

Нечовешко, както казали

Нечовешко, както казали людоедите когато им подали вегетарианското меню! Това е най-точното определение за патронажа и антуража му.....

Я-я-я-я тука било много

Я-я-я-я тука било много забавно! Та това си е жив клюкарник!

Не мога да разбера защо всеки

Не мога да разбера защо всеки се крие зад анонимност, а не излезе със собственото си име и да пише!!! Тук можеш да прочетеш какви ли не неща, които не са истина. Искам да Ви кажа едно - Катя/това съм аз/ си върши нейната работа, а не работата на Първанова или някой друг и недейте да замесвате куп други хора, когато искате да си излеете гнева върху някой. Много ви моля...