Loading

ЗЛАТЕН БРЕЗНИК ИЛИ ЖИВОТ?

ТРЯБВА ДА УСТОИМ НА НАТИСКА,

духне ли вятър на къде отива

духне ли вятър на къде отива прашуляка

Много си кух/а ,какво общо

Много си кух/а ,какво общо има Режанци с Брезник?

и Режанци ще бъде засегнато

и Режанци ще бъде засегнато от работата на мината