Loading

Фирма търси да назначи технолог в млекопроизводството и млекопреработването.

Фирма "Агрива" ЕООД - Кравекомплекс,намиращ се в гр.Брезник.Търси да назначи технолог в млекопроизводството и млекопреработването.
Изисквания към кандидата : Образование по специалността; опит в производството на сирене и млечни продукти.
Контакти : 0893306674 ;