Loading

Фирма търси да назначи счетоводител

 

I. ИЗИСКВАНИЯ:
1.Образование: Висше икономическо образование.
2.Опит за придобита позиция – минимум 2 години.
3.Задължителни познания : Счетоводно, данъчно и трудово законодателство.
4.Компютърна грамотност - Word, Exel, счетоводни продукти.
5.Лични качества: умение за работа в екип и самостоятелно, лоялност и коректонст, комуникативност, оперативност и инициативност.
II.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1.Обработка на първични счетоводни документи.
2.Водене на складови наличности.
3.Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни справки и отчети.
4.Проверка на документи ТРЗ.
5.Анализира и предлага усъвършенстване на счетоводните операции, за които отговаря.
III.ФИРМАТА ПРЕДЛАГА
1.Отлични условия на труд.
2.Дългосрочен ангажимент.
3.Твърда заплата.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност. Информацията предоставена от кандидатите е защитена по смисъла на ЗЗЛД.
Месторабота: гр. Брезник

 

 

източник:http://www.jobs.bg/f1680583

гр. Брезник / Област Перник / България