Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в периода 23– 26 октомври за района на община Брезник

с. Горни Романци на 23.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Долна Секирна на 23.10.2012 год 09:00-16:00ч. Ремонт на мрНН
с. Арзан на 24.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Душинци на 24.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Брусник на 24.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Гигинци на 25.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Кривонос на 25.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Ребро на 26.10.2012 год 09:00-16:00ч. Кастрене по мрНН
с. Станьовци на 26.10.2012 год 09:00-16:00ч.

 

Кастрене по мрНН

ИЗТОЧНИК:ЧЕЗ