Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в периода 8 – 12 октомври за района на община Брезник

с. Конска на 08.10.2012 год 09:00-16:00ч.
с. Кошарево  на 09.10.2012 год.- 09:00-16:00ч.
с. Билинци, с. Муртинци, с. Гърло, с. Видрица на 10.10.2012 год.-  09:00-16:00ч
с. Долна Секирна  на 11.10.2012 год.- 09:00-14:00ч.
с. Слаковци   на 12.10.2012 год .  09:00-14:00ч.
с. Дълга Лука  на 08.10.2012 год .   10:00-13:00ч
гр. Брезник - ул. „Гоздовска“, ул. „Криви клоник“, ул. „Комсомолец“

 

на 12.10.2012.год

09:00-11:00ч.

 

гр. Брезник - фирми в бивше военно поделение на 12.10.2012 год . 11:00-14:00ч.

източник:ЧЕЗ

 

гр. Брезник - квартал Варош на 12.10.2012 год.  14:00-16:00ч.