Loading

Направено е почистване на старо водохващане

Със съдействието на община Брезник е направено почистване на старо водохващане в района на Бегуновци. Така известна степен е решен проблемът с консумацията на вода за потребителите, чиито домове се захранват от секирския водопровод. Режим на водата това лято обаче няма да има за консуматорите в самия град Брезник, в община Перник и в Радомир. В тези населени места също живителната течност се разхищава, но нивото на обемите на Студена и Красава е достатъчно, за да покрие завишения разход от консуматорите.

източник:krakra.tv