Loading

Декларации за млечни квоти - до 15 май

На 15 май изтича срокът за подаване на годишните декларации за изпълнение на индивидуалните млечни квоти и директните продажби на краве мляко. На територията на региона големите кравеферми не са повече от пръстите на едната ръка.

Заради застаряващото население в нашия регион отглежданите млечни крави са малко. Модерни ферми според европейските стандарти има само в Слаковци, Брезник и Земен, но все едно дали някой има в обора си една крава, или цял комплекс от млечни животни, щом е притежател на млечна квота, е длъжен да се яви с целия набор от документи в областната дирекция на ДФ „Земеделие" до 15 май, за да подаде годишната си декларация. След тази дата ДФ „Земеделие" издава акт за установяване на административно нарушение и впоследствие наказателно постановление. Производител на краве мляко, притежаващ млечна квота за директни продажби, който не подаде до 15 годишната си декларация, ще бъде наказан с глоба в размер от 200 до 2 хиляди лева. Когато обаче производителят неспазил този срок, е юридическо лице, предвидената за него имуществена санкция е от 300 до 10 хиляди лева. Тези суми се отнасят и за изкупвачите на краве мляко. Те също трябва да спазят срока за подаване на декларации.
Документите се подават лично от бенефициента или чрез упълномощено от него лице с валидно нотариално заверено пълномощно. Представят се в областната дирекция на ДФ „Земеделие" в Перник. От дирекцията съобхиа, че в момента се приемат и заявления за превръщане на индивидуалната квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно, като се превръща само свободната нереализирана квота. Промените ще важат за новата квотна 2011/12 година.