Loading

Пътя Перник Стрезимировци ще го реновират

Според Агенция "Пътна инфраструктура" през 2012 г. е предвидена поправка и на третокласния път Перник-Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89 и третокласният Блатешница-Байкалско-Драгомирово.

Над 19-километровите отсечки са включени в проектите от IV eтап, които през следващата година е предвидено да се реконструират със средства от ОП „Регионално развитие".

Пълният списък на проектите от IV eтап, по който през следващата година ще бъдат осъществявани строително-монтажни дейности на пътната инфраструктура, беше представен от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров на среща с медиите през миналата седмица. Предвижда се през 2012 г. да започне рехабилитацията на още 234 км второкласни и третокласни републикански пътища, които са част от IV eтап от проектите, финансирани по оперативната програма. Индикативният бюджет е около 160 млн. лв. Очаква се строителните дейности да започнат през пролетта.

Общо 616 км второкласни и третокласни пътища се рехабилитират по първите три етапа, финансирани от ОП „Регионално развитие". Голяма част от проектите по I етап, който обхваща около 302 км, приключват успешно. Усилено се работи и по II етап, включващ 311 км, както и по III етап, в който е рехабилитацията на Южната дъга на Софийския околовръстен път.

На територията на област Перник по I етап бяха рехабилитирани над 12 км от второкласния път Перник-Брезник от км 7+620 до км 19+720. Строително-монтажните работи започнаха в средата на септември 2010 г. и завършиха през юни 2011 г.