Loading

Нови възможности за развитие на селските райони

Отварят се две мерки за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони.Максималният размера на помощта може да достигне до един милион евро.От 31 октомври до 11 декември се дава шанс на предприемчивите българи ,които живеят в така наречените селски общини. ЕС отваря пред тях прозорец за кандидатстване по мярка 311, която касае разнообразяването на неземеделски дейности и мярка 312 насочена към подпомагане създаването и функционирането на микропредприятия.И по двете мерки могат да кандидатстват физически и юридически лица от селските общини.Няма праг за възрастта на хората , а минималнтият размер на помощтта по мярка 312 е 5 хиляди евро, максималният може да достигне левовата равностойност на 400 хиляди евро.Мярката за обезпечаване на земеделски дейности пък ще бъде обезпечавана финансово с не повече от левовата равностойност на 200 хиляди евро.Предвиден е огромен ресурс за проекти, свързани с производството на възобновяеми енергийни източници.