Loading

"Нефтошисти" се отказва от концесията

Фирмата "Нефтошисти" ЕООД от Брезник е поискала прекратяване на договор за концесия за добив на нефтошисти в землището на село Горни Романци в община Брезник . По решение на правителството от вчера концесията ще бъде прекратена.

Договорът за предоставяне на концесия за подземни богатства - неметални полезни ископаеми - нефтошисти ще бъде прекратен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Договорът е от 2000 година за предоставяне на концесия за добив на нефтошисти от находище "Красава" в община Брезник.

Фирмата е направила предложението поради предсрочното прекратяване през 2008 година на добива от находището.

Срокът на концесията е бил до 03.07.2033 г. Доклад от юли 2009 г. съобщава, че до онзи момент договорът е бил спазван.

 

Хитро, как може така иди ми

Хитро, как може така иди ми доди ми?