Loading

Началникът на млечния борд на Нидерландия ще гостува на брезнишки фермери

Герард Креберс, началник отдел в млечния борд на кралство Нидерландия ще се срещне утре с фермери от региона.Първият семинар ще е в Брезник.

Герард Креберс е на посещение в страната ни по покана на министерството на земеделието и храните.

До четвърти декември той трябва да посети областите Перник ,Монтана ,Враца и Видин. Експертът от Европа ще се срещне с наши фермери и ще ги информира за начините по които могат да преструктурират фермите си от трета и втора, в първа категория.България е трябва да модернизира млечните стопанства в продължение на две години.

Макар и не официално се говори,че 50 процента от разходите по преструктурирането на кравефермите ще се поемат от ЕС.Оказва се ,че на територията на нашата област вече съществуват 10 ферми първа категория, има и шест втора. .Има регистриран и един единствен изкупвач на сурово мляко който отговаря на европейските критерии.Герард Креберс ще участва в обучителен семинар с фермери от община Брезник утре преди обяд , а след обяд ще се срещне с животновъди от Радомир. Той ще им разясни всички подробности свързани с преструктурирането на стопанствата , така както го изискватевропейските правила.

Ферма първа категория трябва да се отличава с изключителна чистота на млякото и условията при които се отглеждат кравите ,да има септична яма, която да отстои на регламентирано разстояние от обора.Мястото където се съхранява и приготвя фуражът също трябва да е
хигиенично.Герард Кребер ще сподели с нашите фермери полезни практики от своята държава.