Loading

Променят се телефоните на РУ на МВР и "Пожарна безопасност" - Брезник

От 10 декември 2010 г. ще бъдат променени градските телефонни номера в РУ на МВР гр. Брезник. Промените са както следва:
РУ "Полиция" Брезник
- номер 077512151 се променя на 077513847
- номер 077512152 се променя на 077513848
- номер 077512483 се променя на 077513872

РУ "Пожарна безопасност и спасяване" Брезник
- номер 077512155 се променя на 077513873