Loading

Община Брезник стартира проект за предоставяне на услугата "Домашен помощник"

Община Брезник стартира проект „Социална услуга „Домашен помощник" в Община Брезник".
Проектът е на обща стойност 136708.36 лева и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". Схемата включва дейностите „Социален асистент" и „Домашен помощник" - фаза 3 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител е Община Брезник в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания" - София.
Продължителността на разработката е 14 месеца, а услугата ще се предоставя в продължение на 12 месеца.
Проектът цели повишаване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на благоприятни условия за социално включване и предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда. 
Чрез включените дейности се цели намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ и обслужване, посредством предоставяне на качествени грижи в семейна среда. Чрез провеждане на въвеждащо и последващи надграждащи обучения домашните помощници ще придобият знания, умения и повишаване на мотивацията за предоставяне на качествена и квалифицирана грижа на потребителите в семейна среда. Проектът е предпоставка за създаване на нови работни места и разширяване на териториалния обхват на предоставяните социални услуги в община Брезник.
В рамките на настоящото проектно предложение, на територията на община Брезник, е включена целева група, обхващаща самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини, както и хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.
Първите два месеца от старта на проекта са предвидени за организация и обучение на домашните помощници. От нея ще се възползват 44 потребителя - хора с увреждания, социално слаби семейства и самотно живеещи стари хора от град Брезник и 4 села от общината, които не са в състояние сами да организират бита и поддържането на хигиената в дома си. Както и невъзможността сами да се справят с ежедневни нужди и потребности. За тях ще се грижат 22 домашни помощници.
Домашните помощници ще се грижат за текущото почистване на дома на обгрижваното лице, ще помагат за приготвяне или доставяне на храна, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на съответното лице. Всеки домашен помощник ще обгрижва 2 лица по предварително утвърден график.
Одобрените домашни помощници ще бъдат наети за периода от 01 март 2011 до 01 март 2012 година.
Успешното изпълнение на проекта ще благоприятства подобряването на качеството на живот, намаляването на социалната изолация и в последствие подобреното участие на хората в неравностойно положение в обществения живот. 

Реализацията на проекта ще доведе до създаване на нови работни места и достъп до обучение, постигайки повишена адаптивност на заетите в съответствие с предвидените приоритетни направления по настоящата оперативна програма.

Въпросната директорка е лидер

Въпросната директорка е лидер на ДПС в Брезник и заради незнайно какви интереси управляващите си затварят очите за простотиите,които върши.

Коя от двете работи при

Коя от двете работи при Гинка.

Гинка, щерката на София, Гошо

Гинка, щерката на София, Гошо Чука(пенсионер- при толкова безработни)- все отбор юнаци, със калпаци!!!

Директорката се казва Гинка

Директорката се казва Гинка каква съм маслинка с ефтините дрежки тя оцеля още веднъж в общината заради приятелството си с главната счетоводителка СОФИЯ ПЪРВАНОВА питате ли се защо нейната щерка работи при нея та тя дали я приеха с конкурс или да и каква ли е заплатата и в тази община не правят конкурси и специално така оцеляват техните служители. Брезничани та Гинка е само за Господари на ефира, а неината приятелка с красивата си щерка не е ли в конфликт на интереси.

Как се казва директорката на

Как се казва директорката на този патронаж?

Директорката на социалния

Директорката на социалния патронаж може да обслужи всички нуждаещи се без да се назначават домашни помощници,тя и без това тръби,че само тя работи