Loading

Желязната вода на Брезник пак ще има сертификат

Изворът е общинска публична собственост, затова и Общината е тази, която предприема необходимите действия. Кметът Васил Узунов вече е подал заявление до министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за издаване на балнеологична оценка, удостоверяваща качествата на минералната вода. Съгласно действащата Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, сертификат или балнеологична оценка се издават за качеството на минералната вода от конкретно съоръжение, предназначено за водовземане. Заявлението е придружено с хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси на находището. Брезнишката минерална вода е богата на железни и сулфатни йони и с ценните си физико-химически и физиологически свойства притежава лечебни качества, които и днес привличат болни и здрави.

В края на юли миналата година временно здравната инспекция временно консумацияа на желязна вода от извора в местността „Лесков дол“ в „Бърдото“..

   Брезнишката минерална вода е умерено минерализирана, сулфатно-калциева, магнезиево-желязна със силно кисела реакция. Общата ѝ минерализация е между 4000 и 8000 мг/л (4-8 г/л). Това, което има тя, а другите води нямат, е наличието на железни йони, на разтворимо двувалентно желязо, което не само че е полезно, но е необходимо при някои видове анемии. Освен това оказва положително влияние при стомашно

  източник:glashatai.com