Loading

В 25 секции ще гласуват избирателите от Брезник на предсрочните парламентарни избори

В 25 секции ще гласуват избирателите от Брезник на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 26 март. Част от секциите са сборни и в тях ще упражнят вота си жителите на по няколко села. В кметството на село Красава ще гласуват както местните жители, така и съседите им от селата Озърновци, Брусник, Горни Романци, Завала и Ярославци. В сградата на кметството в Гърло бюлетини ще пускат избирателите от общо четири села – Гърло, Муртинци, Билинци и Видрица. Още пет от секциите са сборни – в Брезнишки извор ще гласуват местните жители и жителите на Кривонос, в Банище – хората от Банище и от Ръжавец, в Станьовци – Станьовци и Душинци, а в Долна Секирна – Долна и Горна Секирна. Сборна секция ще има и в града. В сградата на бившия Дом на народната армия ще упражнят вота си живущи в Брезник- трети район, както и жителите на селата Арзан, Бабица, Гоз и Долни Романци. Самостоятелни секции се разкриват в Центъра за настаняване от несемеен тип и в Дома за възрастни хора.

 

 

източник:gradski.org