Loading

Общината в Брезник ще дават по 250 лв. за първо бебе

Еднократна помощ със същия размер, ще получават и родителите, които са осиновили дете, но ако е първо в семейството.  За второ, трето и следващо дете финансовото подпомагане скача на 300 лева. Средствата са предвидени в общинския бюджет, като целта е да се стимулира и подпомага раждаемостта в общината.

За да получат парите, двамата родители, към момента на подаване на заявлението, трябва да са с постоянен и настоящ адрес на територията на община Брезник. Постоянният и настоящ адрес на новороденото също трябва да бъде на територията на общината. Еднократно ще бъдат подпомагани и граждани на общината, намиращи се в тежко социално положение. Това това ще става по преценка на комисия, назначена със заповед на кмета или с решение на Общинския съвет.

Утвърдени са и разходи в размер на 1 000 лв. за погребения на самотни хора, чийто близки не са издирени и открити, за бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

 

 

 

mirogled.com