Loading

Кукерите в брезнишките села Сурва 2014 за 13 и 14 януари (програма)

Пълна програма на кукерските обичаи по села в брезнишко. Народен обичай "СУРВА” в пернишко е вписан в националната представителна листа на нематериалното културно наследство “Живи човешки съкровища – България” от 2012 г. и кандидат за вписване в представителната листа на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството.

Заповядайте и качете снимки в сайта на брезничани!

 село  13 януари 2014  14 януари 2014

Бегуновци

 

 

 

18:30 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

07:30

- обхождане на къщите

Велковци

 

 

19:30 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

-среща със  сурвакарските групи от с. Расник и с. Сопица

09:00

- обхождане на къщите

Сопица

 

 

08:00

- обхождане на къщите

Слаковци

 

 

 

 

18:30 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

 

08:30

- обхождане на къщите

Ноевци

 

 

 

 

 

07:00

- обхождане на къщите

17:30

- Запалване на сурвакарски огън

Садовик

 

 

 

 

17:00 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

09:00

- обхождане на къщите

 

Гигинци

 

 

08:00

- обхождане на къщите

Кошарево

 

 

 

23:00 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

07:00

- обхождане на къщите

Долна Секирна

 

 

08:00

- обхождане на къщите

 

Банище

 

 

 

19:30 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

08:00

- обхождане на къщите в село Ръждавец и в село Банище

Непразненци

 

 

 

20:00 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

10:00

- обхождане на къщите

 

 

Ребро

 

 

08:00

- обхождане на къщите