Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 01.07.-06.07.13 г.

Община Брезник

 

На 01.07.2013 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Бегуновци

 

На 02.07.2013 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Непразненци

 

На 03.07.2013 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Билинци

 

На 03.07.2013 г. /09.00 – 16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. „Строител", ул. „Любаш", ул. „Неделко Савов", ул. „Видрица", ул. „Иглика"

 

На 04.07.2013 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Бегуновци

 

На 05.07.2013 г. /09.00 – 16.00 ч/ - с. Слаковци

 

 

източник:ЧЕЗ