Loading

Климат на Брезнишката котловина

Климатът на община Брезник е умерено-континентален, със слабо изразено планинско влияние. Средните януарски температури са -3°С, а средните юлски – 19,1°С, с чести зимни температурни инверсии. Средните годишни валежи са 570 мм. Характеризира се с четири ясно изразени годишни времена, без мъгли и силни ветрове, със снежно покритие около 80 дни в годината.

Районът е богат на подпочвени води и минерални извори. Хидрографската мрежа на общината е представена от р. Конска (Кощанска – най-големият приток на р. Струма в горното й течение) с притоците Брезнишка река и Арзанска река (Арзанкя), Бабишката река, р. Ръждица. За да се предпази районът от внезапни засушавания, на много места са изградени микроязовири, които захранват едно или две селища в близост.

В местностите “Лесков дол” и “Ловен парк” (“Густо търне”) на хълма Бърдото има студени минерални извори. “Желязната вода” в “Лесков дол” изтича от стара руднична галерия и е богата на железни съединения, сулфати, калций, магнезий. Използва се за пиене при лечение на анемии, гастро-ентерологични проблеми, реконвалесцентни състояния, нервни, зъбно-челюстни, обменни и др. С богатия си минерален химичен състав и с ценните си физико-химически и физиологически свойства железният минерален извор притежава лечебни действия, които са привличали вниманието на болни и здрави хора още в далечното минало.

През 1907 г. на Световното изложение в Лондон брезнишката минерална вода е отличена със златен медал и диплом. Този факт е повод да се предприемат много инициативи за превръщането на града в курортно-лечебно средище. През 1928 г. изворът за първи път е каптиран. През 1955 г. започва мащабна акция. Правят се проучвания на терена, в местната болница се експериментира приложението на минералната вода. През 1959 г., с постановление гр. Брезник е утвърден официално като курорт. За съжаление нито един проект не е доведен до успешен край. Ще цитирам само думите на един от радетелите за реализирането на тази идея, д-р Ал. Дайски, виден балнеолог:

„Перспективите за изграждането и развитието на град Брезник в съвременен курорт са ясни. Днес не се говори сред специалистите балнеолози за това, какво представлява и какво лекува Брезнишката минерална вода, а кога и как ще се изгради град Брезник в съвременен балнеологичен курорт.