Loading

с.Долни Романци

Долни Романци е село в Западна България. То се намира в община Брезник, Област Перник.Селото се намира на 2 километра от Брезник. Разделено е на две махали - Горна и Долня (Долна), разстоянието между които е около километър.
Селище тук е имало още през праисторическата епоха,намерени са останки от мегалитен строеж.В подножието на хълма Чуката е открит античен кладенец,който е бил свързан с някакво светилище,което в по-нови времена е маркирано с оброчен кръст.
Съществуването на село Долни Романци през късното средновековие е документирано в гробищната църква "Св.Никола" от XV-XVI в.,за жалост състоянието й е  отчайващо и се нуждае от спешно възстановяване.

В района на селото има пет оброчни кръста,свързани с късносредновековната християнска религия.Днес те са счупени.Един от тях се е намирал на Мечи камък,друг на Джурджовски кръст,трети на Бели чукар и по един на двете чуки при стопанския двор.
Селото е дало много жертви в Сръбско - българската война,в селското гробище е паметникът на героите от Долни Романци.

Средновековната черква "Свети Никола" се намира  в гробищата на село Долни Романци.
Днес църквата е трудно различима,обрасла е с храсти и дървета,а влизането в нея е изложено на риск.
Допреди 80-90 г. е била в доста добро състояние,когато покрива и свода ѝ се сринал,сега стърчат само стените ѝ на височина до началото на свода.
Църквата е от известния вид храмове по тези земи- малка,еднокорабна,псевдотриконхална.Градежът е здрав,употебени са делани камъни и тухли.Преди рухването сводестото покритие е било каменно,полуцилиндрично.Над вратата е обичайната ниша,в която няма и помен от изображението на патрона светец на църквата.
Вътрешността на храма е била изцяло покрита със стенописи,днес тук-таме се забелязват оцелели незначителни фрагменти,такива се забелязват в олтарната и северната апсиди,в южната най-много. Допреди 20 години се различавали отделни изображения.
Църквата "Св.Никола" въз основа на архитектурните данни и стиловите белези на стенописа,може да се отнесе към XV-XVI в. и да я свържем с останалите църкви от късното средновековие на Горнострумските земи и Знеполе.
Реставрацията на тази светиня не търпи никакво отлагане,с право може да се причисли към най-нуждаещите се!

Средновековната черква "Свети Никола" се намира  в гробищата на село Долни Романци.
Днес църквата е трудно различима,обрасла е с храсти и дървета,а влизането в нея е изложено на риск.
Допреди 80-90 г. е била в доста добро състояние,когато покрива и свода ѝ се сринал,сега стърчат само стените ѝ на височина до началото на свода.
Църквата е от известния вид храмове по тези земи- малка,еднокорабна,псевдотриконхална.Градежът е здрав,употебени са делани камъни и тухли.Преди рухването сводестото покритие е било каменно,полуцилиндрично.Над вратата е обичайната ниша,в която няма и помен от изображението на патрона светец на църквата.
Вътрешността на храма е била изцяло покрита със стенописи,днес тук-таме се забелязват оцелели незначителни фрагменти,такива се забелязват в олтарната и северната апсиди,в южната най-много. Допреди 20 години се различавали отделни изображения.
Църквата "Св.Никола" въз основа на архитектурните данни и стиловите белези на стенописа,може да се отнесе към XV-XVI в. и да я свържем с останалите църкви от късното средновековие на Горнострумските земи и Знеполе.
Реставрацията на тази светиня не търпи никакво отлагане,с право може да се причисли към най-нуждаещите се!

Средновековната черква "Свети Никола" се намира  в гробищата на село Долни Романци.
Днес църквата е трудно различима,обрасла е с храсти и дървета,а влизането в нея е изложено на риск.
Допреди 80-90 г. е била в доста добро състояние,когато покрива и свода ѝ се сринал,сега стърчат само стените ѝ на височина до началото на свода.
Църквата е от известния вид храмове по тези земи- малка,еднокорабна,псевдотриконхална.Градежът е здрав,употебени са делани камъни и тухли.Преди рухването сводестото покритие е било каменно,полуцилиндрично.Над вратата е обичайната ниша,в която няма и помен от изображението на патрона светец на църквата.
Вътрешността на храма е била изцяло покрита със стенописи,днес тук-таме се забелязват оцелели незначителни фрагменти,такива се забелязват в олтарната и северната апсиди,в южната най-много. Допреди 20 години се различавали отделни изображения.
Църквата "Св.Никола" въз основа на архитектурните данни и стиловите белези на стенописа,може да се отнесе към XV-XVI в. и да я свържем с останалите църкви от късното средновековие на Горнострумските земи и Знеполе.
Реставрацията на тази светиня не търпи никакво отлагане,с право може да се причисли към най-нуждаещите се!

източник:svetitemesta.com