Loading

Община Брезник набира преброители с остър слух и добро зрение

 

Община Брезник открива кампания по набиране  на контрольори и преброители  за„ПРЕБРОЯВАНЕ-2011" за територията  на общината. Изискванията   към  кандидатите са   навършени  18 години, но и не много възрастни. Работата ще бъде свързана с попълване на  средно  по 200-250 бр.карти  за кратък  срок. Затова е необходимо преброителите да имат остър слух, добро зрение и способност за  бързо придвижване. Изисква се също минимум средно образование, като притежаването на висше  образование ще има приоритетно  значение при подбора  на  контрольорите. Кандидатите да  имат и опит в  попълването на документи, като особено  подходящи са  работещите  в администрации, икономически и счетоводни  длъжности, социални  дейности, здравеопазване, технически дейности  и др. Не са  за  предпочитане хора  работещи като данъчни  служители, полицаи инспектори  и  пр. заради чувствителността на  хората към тези  длъжности  и събираната персонална  информация  в статистическото  изследване. За  районите с ромски  етнос, предпочитани са  кандидати  от този  етнос.

  Общинското ръководство има и следните допълнителни  изисквания:

1.Да не  прилагат политически подход в работата си  като преброители - това  би опорочило  целите на изследването

2.Да умеят да боравят с документи и да  познават терминологията използвана за  целите на  преброяването

3.Да са отговорни, добронамерени, контактни и комуникативни

4.Да опазват поверителността на информацията която ще им стане  известна като длъжностни лица  по  преброяването

 

  Желаещите да  участват  в  подбора  на  кандидати за  контрольори и преброители могат да подадат  документи за кандидатстване на  ГИШЕ № 2 в общинската  администрация в срок  от 10.11.2010 до 10.12.2011 

  С утвърдените кандидати ще бъдат сключени граждански договори, където ще се  определят задълженията, сроковете, обема на работата и съответстващото им възнаграждение.