Loading

ПГСС "Никола Вапцаров" се включи в кампанията "Общата селскостопанска политика за младите"

ПГСС"Н.Вапцаров е една от 14-те професионални гимназии към МЗХ, избрани да участват в информационно-комуникационната кампания "Общата селскостопанска политика за младите". Тя  се провежда в периода от септември 2010г. до май 2011г. от Агенция Стратегма, в партньорство с Европейския институт и с подкрепата на Главна дирекция "Селско стопанство и развитие на селските райони" на Европейската комисия.Кампанията има за цел да повиши информираността на българските младежи по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и нейните национални измерения.

Част от кампанията беше проведеният на 10-ти ноември семинар  с ученици от ПГСС "Н.Вапцаров". Те бяха запознати с основните елементи и приоритети на Общата селскостопанска политика и нейната специална роля за развитие на селските райони. Бяха дискутирани начините за осъществяване на професионална реализация в областта на земеделието, както и възможностите за участие на младите хора в определянето на бъдещите политики в сектора.

Предстои изработването на два видеоклипа от учениците на ПГСС с помощта на екипа по проекта.

В рамките на кампанията ще се проведе и фотоконкурс на тема "България - селото и светът"