Loading

Трябва да се логнете в сайта или да влезнете с фейсбук акаунт, за да видите Адрес, Телефон, емайл или интернет сайт!

Общинска избирателна комисия Брезник

Име на фирма: 
ОИК Брезник

РЕШЕНИЕ
№ 208-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брезник, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

Постъпило е предложение от кмета на община Брезник, област Перник, заведено в ЦИК с вх. № ОИК-169 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Брезник.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брезник, област Перник, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Павлов Йорданов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Венета Симеонова Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Гинка Симова Мирчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Виолета Иванова Младенова

 

 

Румен Тодоров Раенков

 

 

Емилия Петкова Мартинова

 

 

Александър Любомиров Александров

 

 

Божана Траянова Страхилова

 

 

Благовеста Мирчова Славенкова

 

 

Светлана Кирилова Божилова

 

 

Максим Стоянов Иванов

 

 

Георги Христов Тарлеков

 

 

Елена Йорданова Панова

 

 

Христо Йорданов Кузов

 

 

Виолета Венциславова Мирчева

 

 

Милослава Николаева Темелкова

 

 

Светлана Емилова Любомирова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

РЕШЕНИЕ
№ 501-ПВР/МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брезник, област Перник, назначена с Решение № 208-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-369 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Христо Миленков, кмет на община Брезник, област Перник, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Брезник, като от състава бъде освободен Максим Стоянов Иванов -член на комисията, предложен от Синята коалиция, по негова лична молба, и на негово място бъде назначена за член на комисията Димитрина Николова Арсова, предложена от същата политическа сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Брезник, област, Перник Максим Стоянов Иванов - член.
НАЗНАЧАВА Димитрина Николова Арсова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

РЕШЕНИЕ
№ 522-ПВР/МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Божана Троянова Страхилова е изписано грешно „Траянова" вместо „ТРОЯНОВА".
Пропуснато е второто фамилно име на назначения за секретар на ОИК в община Брезник, област Перник, Гинка Симова Мирчева-Теофилова, като е изписано „Гинка Симова Мирчева".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Божана Троянова Страхилова вместо „Траянова" да се чете „ТРОЯНОВА".
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на секретаря на комисията Гинка Симова Мирчева-Теофилова вместо „Гинка Симова Мирчева" да се чете „Гинка Симова Мирчева-Теофилова".

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Източник: ЦИК

Местоположение

Bulgaria
42° 44' 23.5716" N, 22° 54' 34.6176" E

Ако 40% от 16 годишните са

Ако 40% от 16 годишните са неграмотни- колко % такива са в

Брезник? Мале, мале!

А в новия проекто -закон какви езикови норми!

Че ни удавят!

Ако 40% от 16 годишните са

Ако 40% от 16 годишните са неграмотни- колко % такива са в

Брезник? Мале, мале!

А в новия проекто -закон какви езикови норми!

Че ни удавят!

Местоположение

Javascript is required to view this map.