Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Вапцаров"

Професионалното образование в гр.Брезник има над стогодишна традиция. Най-старото стопанско училище е открито около 1905 год. и се е намирало в Любеновата къща. Негов директор е била Стоянка Манолова.

През 1925 год. е открито "Земеделско училище", съществувало до края на 1942 г. В него се е изучавало земеделие, шев, консервиране и овощарство.

На 01.05.1942 г. със заповед на Министерство на земеделието е открито "Практическо земеделско училище по млекарство" с 49 ученика и 9 преподаватели. Курсът на обучение е тригодишен.

От 1945 до 1950 год. училището се преобразува в "Практическо девическо земеделско училище" и "Промишлено училище по коларство".

През септември 1960 год. се открива "Машинно-тракторно училище" с директор Манол Милтенов. Благодарение на ентусиазма на учители и възпитатели, се построява навес, пригоден за учебна работилница.Учебна сграда е сградата на бившата гимназия (там, където е училището и днес), а пансиона, административните помещения и стола, са заемали сградата на сегашното МВР.

През учебната 1964/65 год. директор на училището е Пенчо Пенев - агроном, а заместник директор е Тошко Христов. ОТ 1965 год. за директор е назначен Велин Гигов, а зам.директор е Кирил Хайдушки. През учебната 1968/69 г. училището преминава в ПТУ по МСС с два профила: тракторист-комбайнер и монтьор на селскостопанска техника.Обучават се общо 93 ученика в две паралелки І-ви курс и две паралелки ІІ-ри курс.

От 1971 г. директор е Борислав Бараклийски.По това време училището вече разполага с три учебни автомобила, една лекотоварна кола, четири верижни трактора, четири комбайна, девет колесни трактора и други трактори и автомобили за монтаж и демонтаж.Построява се допълнителен навес за провеждане на учебна практика.

През 1972 год. училището преминава в СПТУ по механизация на селското стопанство.То е единственото в региона за обучение на механизаторски кадри за всички отрасли на селското стопанство.

През 1995 год. със заповед РД 14-07 на МОНТ училището получава статут на Техникум по селско стопанство.Обучават се ученици по специалностите "Земеделски техник", "Механизация на селското стопанство" и "Икономика на земеделското стопанство".За практическото обучение на учениците техникумът разполага със собствена животновъдна ферма, 150 дка. земя, учебен полигон и необходимата техника - трактори, земеделски машини, автомобили.

Със заповед РД-09332/07.04.2003 год. на МОН ТСС става Професионална гимназия по селско стопанство.

През целия си период на съществуване училището е важен образователен и квалификационен център по селско стопанство.Разполага с добра материална база, която непрекъснато се обогатява.Участва в различни проекти, организира извънкласни прояви, тържества и спортни мероприятия. 

srty n.vaptsarov breznik

y4ili6teto e mnogo xybavo i v nego se y4i prekrasno no direktorkata e sapryga na edin ybiets koito ne za4ita zakona i si misli 4e i pri gospod 6te mine s py6veti no i toi i direktorkata da ne zabravqt 4e imat dete i edin den gospod 6te gi nakage