Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

История

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Вапцаров"

Професионалното образование в гр.Брезник има над стогодишна традиция. Най-старото стопанско училище е открито около 1905 год. и се е намирало в Любеновата къща. Негов директор е била Стоянка Манолова.

През 1925 год. е открито "Земеделско училище", съществувало до края на 1942 г. В него се е изучавало земеделие, шев, консервиране и овощарство.

Разпространи съдържание