Loading

Адвокати, нотариуси, съдия изпълнители, правна помощ

АДВОКАТ ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА

  - Консултиране, процесуално представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища по широк кръг от дела / спорове за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашно насилие, трудово право,изготвяне и вписване на обезпечения по бъдещи искове и текущи дела и ипотеки; граждански, търговски, административни, облигационни и наказателни дела.

АДВОКАТ ВЕНЕТА ПЕТРОВА

ЗАЩИТА И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ, ИЗГОТВЯНЕ НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ.

НОТАРИУС

Нотариус Александьр Цветанов е с район на действие Районен сьд град Брезник, което обхваща всички населени места на община Брезник. Вписан е в регистьра на Нотарианата камара под номер 576, с адрес на нотариалната кантора - гр. Брезник, ул. "Георги Бунджулов" 59. Нотариалната кантора на нотариус Александьр Цветанов предлага високо ниво на компетентност, юридическа прецизност и сигурност в нотариалните удостоверявания.

Разпространи съдържание