Loading

До 15 ноември селските кметове трябва да докладават в общината за запасяването с продукти от първа необходимост в Брезнишко

  Това разпореди кметът на Брезник Васил Узунов. Председателите на потребителни кооперации и собствениците на магазини се задължават да организират снабдяването и да създадат минимум запас на стоки от първа необходимост в търговската мрежа, като брашно, олио, захар, макаронени изделия, ориз, сол и др. Особено внимание трябва да се обърне на най-отдалечените и трудно достъпни селища. В специална заповед са набелязани превантивни мерки за предстоящата зима. С тях се цели осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка. Кметовете и кметски наместници освен, че трябва да създадат организация на територията на населените места за своевременното почистване на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти, с цел нормално и безопасно движение и обслужване на населението, ще трябва и ежедневно да подават точна информация на дежурния по Общински съвет за сигурност за състоянието на пътната мрежа. Същото се отнася и за началника на Районната пътна служба, в чийто задължения влиза организиране на дейностите по зимното поддържане на републиканските пътища на територията на община Брезник, както и за управителя на фирмата извършваща снегопочистването на общинската пътна мрежа. Ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации,търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си, както и да отстраняват висулките по сградите и натрупването от сняг .

Източник:  Градски вестник - Перник

Кмета на Ноевци да докладва

Кмета на Ноевци да докладва също какво става с училището там. Не знам тая директорка от бензиностанцията ли я хванаха или от гората но положението е нетърпимо. Довлече циганите хулигани от Брезник и съсипаха и малкото останало от училището. Смесени класове и никаква дисциплина, как им предават литератор и английска филология по история и география като не са учили за това. Толкова ли не можа да намери качествен учител да взема тези важни часове, утре децата ни изпити ще държат по тези предмети. Тая математичка надето общата е обърнала училището на фризьорски салон и прически се правят вместо математика да се учи, разходки си правят в часовете по математика. Познавам учител в Перник дето три училища обикаля но си предава само по своите предмети а тука всеки разбира и предава всичко и после защо били неграмотни учениците и не знаели имената на Левски. Ще си преместя детето да го спася от тоя кошмар или да се оправят или да закриват училището стига тия брезничани са си правили опити с децата.