Loading

Предстоят прекъсвания в електрозахранването на територията на Западна България, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12-16 ноември 2012

Община Брезник:

 

На 12.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч./ - с. Ръждавец, с. Билинци

 

На 13.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч./ - с. Режанци, с. Муртинци, с. Гоз-мах. Логатор

 

На 14.11.2012 г. /09.00 – 12.00 ч./ - с. Ребро

 

На 14.11.2012 г. /13.00 – 16.00 ч./ - с. Кривонос

 

На 14.11.2012 г. /09.00 – 19.00 ч./ - с. Озърновци

 

На 15.11.2012 г. /09.00 – 13.00 ч./ - с. Брезнишки извор

 

На 15.11.2012 г. /13.30 – 16.00 ч./ - с. Садовик

 

На 15.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч./ - с. Долна Секирна

 

На 16.11.2012 г. /09.00 – 12.00 ч./ - с. Ноевци

 

На 16.11.2012 г. /13.00 – 16.00 ч./ - с. Селищен дол

 

На 16.11.2012 г. /09.00 – 16.00 ч./ - с. Бегуновци

източник:чез