Loading

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ за гр. Брезник

Повече от 3000 души в над 120 офиса в страната ежедневно се грижат „ИЗИ
"ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да запази своето място на лидер в отпускането на
малки потребителски кредити на българския пазар, чрез качествено
обслужване на своите клиенти. Мисията на компанията е да изгражда
дългосрочни отношения със своите служители, клиенти и партньори –
отношения, основани на доверие, висок професионализъм, лична отговорност
и взаимен респект.
Във връзка с бързото и динамично развитие на нашата организация, търсим
амбициозен, креативен и отговорен служител за позицията МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ за гр. Брезник.

Вашите отговорности:
- Развивате и разширявате пазарната ниша, търсите алтернативни канали за дистрибуция и реклама;
- Осъществявате подбор и обучение на екип от Кредитни Консултанти;
- Разпределяте, съдействате и контролирате изпълнението на поставените цели на управляваните Кредитни Консултанти.

Нашите изисквания:
- Подходящо образование;
- Опит в директните продажби ще се счита за предимство;
- Умения за работа в екип и даване на обратна връзка;
- Мотивираща и отговорна личност, ориентирана към постигането на високи резултати;
- Местоживеене - гр. Брезник;
- Личен автомобил.

Ние предлагаме:
- Възможност за обучение и повишаване на квалификацията;
- Трудов договор и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
- Възможности за дългосрочно професионално развитие.

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, ако
за Вас доброто управление се корени в новите идеи, очакваме подробна
автобиография и актуална снимка.

Моля, отбелязвайте Ref.№ на позицията, за която кандидатствате.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

 

 

за информация:http://www.jobs.bg/f1797269