Професионална Гимназия по

Селско Стопанство - "Н.Вапцаров"

 

Loading

за ПГСС Никола Вапцаров

ПГСС "Никола Вапцаров" е държавно училище, финансирано от Министерство на земеделието и горите. В него се обучават 111 ученика в 6 паралелки по следните професии и специалности:

  • Икономист;
  • Фермер;
  • Икономика на земеделското стопанство;
  • Земеделски техник

Във връзка с практическото обучение училището разполага със смесена животновъдна ферма, собствена земя за учебни цели, полигон, учебни трактори и автомобили и друга селскостопанска техника и прикачен инвентар.

Учебната сграда разполага с редица специализирани кабинети.

Източник:http://www.breznik.info/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=13