Loading

От месец септември в град Брезник стартира обучение по две минни специалности

По искане на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ПГЕМП „Христо Ботев“ - Перник стартира обучение по две минни специалности в гр. Брезник

Започва кампания в Брезник за набиране на кандидати

От месец септември в град Брезник стартира обучение по две минни специалности – минна електромеханика и добивни и строителни минни технологии. Инициативата е на „Трейс рисорсиз“ ЕООД и е част от дългосрочната стратегия на дружеството за осигуряване на необходимите  специалисти за минно-обогатителния комплекс, който предстои да бъде изграден по проект „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 ЗПБ метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ Брезник, находище Милин камък”. Това са първите стъпки на компанията в изпълнение на ангажимента към хората от община Брезник да бъдат наемани на работа с приоритет.

Обучението ще се провежда от ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник, но на територията на град Брезник в сградата на ПГСС „Никола Вапцаров“, която е на достъпно място и предлага удобна и приятна среда за обучение. Само част от учебните занятия ще са в ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник и в такива случаи транспортът до гр. Перник ще бъде осигуряван от „Трейс рисорсиз“ ЕООД. ПГСС „Никола Вапцаров“ разполага с оборудвани компютърни кабинети с неограничен достъп до Интернет, за да се улесни образователния процес. При интерес от тяхна страна, обучаемите могат да получат допълнително удостоверение за компютърна грамотност.

 През месец юни и юли, 2013г. в гр. Брезник ще се проведе информационна кампания за възможностите за обучение, които ще се предоставят на жителите на града. Кампанията е насочена към всички, които имат желание да придобият диплома за средно образование с професионална квалификация „минен техник“. На приетите кандидати в двете паралелки, ще бъдат осигурени стипендии по време на обучението, както и възможност за работа в „Трейс Рисорсиз“ ЕООД  при успешно преминаване на обучението.

Учебните занятия ще се провеждат в задочна форма и са разпределени на 3 /три/ сесии годишно, всяка от които с продължителност 3 /три/ седмици. Обучението е с обща продължителност 4 години и завършва с полагане на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. За улеснение на учащите в тези две паралелки са предвидени безплатни учебни помагала.

Начинанието е част от поредицата мерки, свързани с осъществяването на намерението на дружеството да наема на работа предимно  хора от община Брезник в периода на експлоатация на мината. Предвиждат се още  мерки в подкрепа на студенти, приети във висши учебни заведения по търсени от дружеството специалности, както и осигуряване на възможности за хора със средно образование да придобият професионална квалификация в лицензирани Центрове за професионално обучение. Целта е да се насърчи придобиването на необходимото ниво на квалификация от гражданите на община Брезник. При успешна реализация на планираните дейности, “Трейс рисорсиз“ ЕООД ще осигури необходимите за работата си местни кадри, а очакваният ефект за хората в общината ще бъде намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт.

На 25-ти юни /вторник/ от 17.30 часа в голямата зала на Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник ще се проведе информационна среща, като част от кампнията, на която ще се представи презентация и ще бъде отговорено на въпросите на всички заинтересовани. От 19-ти юни до средата на месец юли, в информационния център на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще се провеждат консултации за интересуващите се и ще се приемат документи за кандидатстване.

 

Повече информация на  http://www.thrace-resources.com/news/company

четиво за леваци

четиво за леваци

Купихте ставрев чрез склада

Ремонт му прават майстори от русе Богате лъжци

Публикувай нов коментар

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

breznikonline