Loading

Общинските съветници на гости в село Кошарево

Заседание на брезнишкия общински съвет ще се проведе  на 22 април от 10. 30ч. в салона на читалище „Пробуда" в с.Кошарево.

Заседанието ще започне с Отчет информация за работата на Кметство Кошарево, включваща демографска характеристика, инфраструктура, социално, спортно и културно състояние и перспективи за развитието на селището. 

Ще бъде прочетен и анализ на работата на Районно управление на МВР Брезник за отминалата година. 
На заседанието ще бъде взето решение за докладна относно обявяване на конкурс за автобусните линии по областната и общинска транспортна схема. 

Друга точка от дневния ред е за отмяна на решение 131 от 20 ноември 2008 г. на Общински съвет за продажба и отдаване под наем на общинска собственост.

На заседанието са поканени да присъстват всички, които имат възможност и интерес и които искат да зададът въпросите си. 

Всеки, който иска да вземе отношение по вълнуващи го въпроси, може да се запише до 21 април, 17.00ч. на тел. 07754 225 в кметството на Кошарево.