Loading

Предстоящи прекъсвания на електрозахранването

За периода 24.08.2009 г. - 28.08.2009 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

Община Брезник
На 24.08.2009 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ноевци.
На 25.08.2009 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ноевци.
На 26.08.2009 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Душинци, с. Бобово, гр. Брезник - местност "Бърдото".
На 27.08.2009 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ноевци, гр. Брезник - местност "Бърдото".
На 28.08.2009 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Ноевци, с. Банище.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор, от всяка точка на Западна България или на сайт: www.cez-rp.bg