Loading

ЧЕЗ Разпределение България уведомява за предстоящи прекъсвания на електрозахранването

За периода 02-06.08.2010 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

 

Община Брезник

На 02.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Брусник.

На 02.08.2010 г. /09.00-10.00 ч./ - с. Арзан.

На 03.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Конска.

На 04.08.2010 г. /09.00-12.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Нов живот", ул. „Шейново", ул. „Чайка", ул. „Ясна поляна".

На 04.08.2010 г. /12.30-16.00 ч./ - гр. Брезник - улиците „Граово", „Вл. Захариев", „Видрица",  „Могилица", „Гребен", „Яне Сандански", „Иглика", „Нестор Петров", „Гоце Делчев", „Георги Стефанов", „Ал. Филипов".

На 05.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - гр. Брезник - улиците „Г. Бунджулов", „Й. Стефанов", „В. Левски", „Зора", „Цв. Лумбарова", „Б. Калев", „Чорни", „Ел. Георгиева", „Ал. Тинков", „Желязна вода", „К. Савов", „Б. Антов", „Синчец", „А. Коцелянов", „В. Захариев".

На 06.08.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Селищен дол.