Loading

Тръгва подписка срещу добива на злато

Брезничани са решени да не позволят добива на злато от Бърдото да съсипе града им. На няколко места в града вече тръгна подписка, като до момента подписалите се са над 500 човека.

Жителите на Брезник не са добре осведомени за това какви рискове крие разработването на златното находище. За това една от целите на инициативния комитет е да запознае съгражданите си с фактите, които изтъква РИОСВ-Перник в свое становище, казва Александра Калева от инициативния комитет.

Според Михаил Лазаров, бивш главен маркшайдер в пернишката мина, има риск за жителите на града от взривовете, които ще доведат до сеизмична активност. При преработката на златото се ползват вредни реактиви, които заразяват почвите, изтъква още Лазаров.

Инвестиционното намерение на канадската фирма „Трейс рисорсиз" да изгради подземен рудник и фабрика за преработка на злато в местността „Милин камък" на Бърдото крие сериозни рискове от замърсяване на извора на желязна вода, повърхностните и подземни води, както и водоизточници с местно значение. Това е най-обезпокояващият факт от становището на РИОСВ-Перник, което бе представено пред брезничани на проведеното общоградско събрание. Емблематичният за града извор на желязна вода се намира едва на 100 метра от предвидения терен за подземните работи.

Рудникът, заедно с надземен рудничен комплекс, насипище за скални маси, депо за хумусни материали, водоем и хвостохранилище засяга територия, която обхваща 1 903 дка земеделска земя и горска територия около 296 дка, които ще бъдат унищожени от съоръженията. Има опасност от замърсяване с вредни емисии. Ще бъдат засегнати и земи, попадащи в Натура 2000, както и защитените зони за опазване на дивите птици в Ноевци и Мещица.

Брезничани са решени да настояват за провеждането на референдум. Някои от ромите в града пък не са против, тъй като се надяват да получат работа в рудника.

 

добре е, че хората вече са

добре е, че хората вече са активни и си пазят природата, ама информацията вече може да се намери и от РИОСВ и от други места, а не да се плашата хората