Loading

Днес брезнишкият парламент заседава в Кошарево

На заседанието си в брезнишкото село кошарево общинските съветници приеха

Докладна записка на кмета на общината инж. Христо Миленков относно приемане годишни отчети за баланса и разпределянето на печалбата за 2009г. на общинските дружества, Докладна записка относно продажбата на сградата на бившето училище в с.Долна Секирна,

Информация за работата на Кметство с.Кошарево,

Отчет- анализ за дейността на РУ на МВР - Брезник за периода 01.01.2009 - 01.12.2009г. Декларация в подкрепа на общинския съветник В.Попов, на когото на 18.03.2010г. е нанесен побой от гражданин на Брезник

Съветниците отложиха за извънредна сесия - на 27.04.2010г, решението относно продължаване договора на управителя на СБАЛВБ - Брезник.

Ден преди извънредната сесия ще заседават комисиите по здравеопазване и ред и законност.  През януари Общинският съвет е гласувал 150 000 лв. за издръжка на болницата. За месеците февруари и март на тази година  в нея са се лекували 100 човека, а през цялата 2009г - общо 300 човека.Задълженията на лечебното заведение са намалели от 62 374 на 36 059 лв.Изцяло са изчистени дълговете за вода, телефон и храна.С 5 000 лв. са намалели задълженията за медикаменти.