Loading

Известните Личности от Брезник

breznik
Offline
Joined: 18.07.2009
Родени в Брезник
 • Константин Георгиев (1873 - 1965), български военен деец
 • Цветана Табакова - оперна певица
 • Лиляна Барева - оперна певица
 • проф. Георги Любенов - юрист
 • Кати - певица
 • Крум Савов - спортен журналист
 • Леонид Суботинов
Военни дейци
 • генерал-лейтинант Асен Кръстев
 • полковник Тодор Рангелов Младенов - командир на Брезнишкия партизански отряд
 • полковник Стоян Андреев
 • полковник Васил Германов
 • полковник Георги Райчев
 • полковник Ненчо Асенов Ненков- командир на Горноджумайския партизански отряд

Маргарита Хранова - естрадна певица

Източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Брезник

breznik
Offline
Joined: 18.07.2009

А някой може ли да спомене и други известни личности? Кои са известните хора в града - извсетни само на града, но имащи славата на силни личности?

Брезничанин

ЗА ДА Е ИЗВЕСТЕН, ЧОВЕК ТРЯБВА ДА Е БРЕЗНИШКИ КОМУНИСТ

Брезничанин

VENSEREMOS!!!

Брезничанин

От Брезник е учителя по математика Константин Йорданов Забунов-талантлав математик участник в младежките бригади в СССР създадтел на кабинет по математика
Любомир Станиславов Андреев завършва с отличие ВИИ Карл Маркс, спечелваконкурс за научен сътрудник а следтова за аспирант вБАН Заминава 1958г за Германия-в световно известния хумболтовинуверситет следвааспирантура-научен ръководителу е директорана института по икономика напредприятието деканна стопанския факултет и ректор на университета проф д-р Ханс Арнолд Андреев на 33 г е първия доктор-хабил на икономические науки В своята докторхабилдисертацияправи световно- икономически сравнения и диагностициракатострофалното изоставане на НРБ и другите соцстрани ипредлага ефективна терапия.Избран е заредовен професор в ГДР ГФР и НРБ.Канен е многократно от ДААД-ГФР за изнасяне на лекции взаподногермански университети На основата на тази дисертация се създава програма А-9 с участието на изтъкнати учени и експерти от НРБ ГДР ЧССР УНР и ГФР която диагностицира и терапира иономическоторазвитие на НРБ и другите соцстрани.Привлечен е засъветник къмМинистерския съвет а от 1989 г е професорвТУ София
Ползува се с уважението и доверието на колегите студентите и докторантите си в НРБ/РБ ГДР/ГФР

Брезничанин

Защо забравихте Маргарита Борисова вторият депутат в Народното събрание от град Брезник.Кати с какво да я запомним с пеперудата или със това, че трябваше да мине първо на логопед, тогава да се опитва да пее.

Брезничанин

За Костадин Забунов съм съгласен.Скромен човек,добър учител.
Но да величаете заслугите на един световно неизвестен "учен" с твърде съмнителни и неизвестни научни постижения и приноса му в науката да е само това,че е от Гъло е несериозно.От любопитство поразпитах и установих,че въпросният "учен" е постигнал "върховете" в световната наука и практика само благодарение на това,че изкусно и по научному е облизвал органа за сядане на акад.Тодор Павлов,който буквално го е изгонил в ГДР,за да не му се подиграват.Да защитиш в СССР и ГДР е само въпрос на коняк.
Направих си труда,само за да напомня на хората,които четат подобни пасквили,че тази територия е дала на науката действително умни,кадърни и хора с принос и в науката и в практиката,като:проф.Ваклиев,проф.Савов,проф.Николов,проф.Величков,проф.Нешев и редица други,но е дала и твърде много самохвалковци и хора,които ако не се самоизтъкнат,няма кой да се сети за тях.Пак иде реч за скромността,кадърността,истината и морала.